Online účetnictví - rosteme spolu

V současné době stojí podnikatelé a management společností před zásadními rozhodnutími. Jedním z nejdůležitějších je, jak zajistit fungování a přežití firmy v období ekonomické stagnace.

Nezapomínejme, že recese i stagnace jsou součástí ekonomického cyklu. Ekonomické teorie i významné osobnosti ekonomiky představují několik způsobů „přežití“ společnosti.

Jak například zaznělo na odborné konferenci, dne 4. února 2009 „Řízení podniku v období ekonomické stagnace“: Jedním ze zásadních způsobů je zaměření pozornosti na primární náklady firmy a využití služeb externích dodavatelů.

Proto jsme Vám schopni nabídnout komplexní nabídku ekonomických služeb spojených s fungováním firmy či podniku. Naše hlavní konkurenční výhodou je především tým zkušených účetních pracovníků a sofistikovaný informační software, pomocí kterého vedeme našim klientům:

  • účetnictví
  • mzdovou a personální agendu
  • daňovou evidenci se všemi náležitostmi

Nabízíme také zprostředkování celkového daňového poradenství a účetního auditu, zpracování finančních analýz průběžných či konečných hospodářských výsledků našich klientů dle obecně uznávaných ekonomických metod. Jsme rovněž schopni navrhnout a aplikovat specifická řešení určená k optimalizaci finančních ukazatelů.

Outsourcing

Proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externího dodavatele, který se na provádění těchto operací specializuje.

Online účetnictví

Smyslem projektu online účetnictví je spojení odborné služby externí účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa.

Forma spolupráce

Našim klientům nabízíme online účetnictví i klasické externí zpracování účetnictví, tj. doklady jsou zpracovávány u externí účetní firmy. Doklady přebíráme od klienta osobně, poštou či elektronicky.

 
 
Rosteme společně